วุฒิสภา(คำย่อจาก 参議院) ภาษาญี่ปุ่น

参院 แปลว่า
(参院 อ่านว่า さんいん[san in])

วุฒิสภา(คำย่อจาก 参議院) ภาษาญี่ปุ่น 参院

ตัวอย่างประโยค 参院 ภาษาญี่ปุ่น

参院にいるお前の親父から

ใส่ความเห็น