ก่อนจะกลับ ก่อนที่จะแยกไป ก่อนที่จะไป ภาษาญี่ปุ่น

去り際 แปลว่า
(去り際 อ่านว่า さりぎわ[sari giwa])

ก่อนจะกลับ ก่อนที่จะแยกไป ก่อนที่จะไป ภาษาญี่ปุ่น 去り際

ตัวอย่างประโยค 去り際 ภาษาญี่ปุ่น

さすがだ… 去り際も抜け目がない

ใส่ความเห็น