ทั้งสองข้าง ทั้งซ้ายทั้งขวา ภาษาญี่ปุ่น

左右に แปลว่า
(左右に อ่านว่า さゆうに[sa yū ni])

ทั้งสองข้าง ทั้งซ้ายทั้งขวา ภาษาญี่ปุ่น 左右に

ตัวอย่างประโยค 左右に ภาษาญี่ปุ่น

ただ左右に泳がせるだけの ゲームだよ

ใส่ความเห็น