มีอิทธิพลต่อ ภาษาญี่ปุ่น

左右する แปลว่า
(左右する อ่านว่า さゆうする[sa yū suru])

มีอิทธิพลต่อ ภาษาญี่ปุ่น 左右する

ตัวอย่างประโยค 左右する ภาษาญี่ปุ่น

精霊によってトーテムが決まる時が・・・ 一生を左右するんだ

ใส่ความเห็น