ขัดขวาง ก่อกวน ภาษาญี่ปุ่น

妨げる แปลว่า
(妨げる อ่านว่า さまたげる[samatageru])

ขัดขวาง ก่อกวน ภาษาญี่ปุ่น 妨げる

ตัวอย่างประโยค 妨げる ภาษาญี่ปุ่น

彼等を 妨げるものは何も無い

ใส่ความเห็น