ปรับปรุงตัว กลับตัวกลับใจ ภาษาญี่ปุ่น

改心 แปลว่า
(改心 อ่านว่า かいしん[kaishin])

ปรับปรุงตัว กลับตัวกลับใจ ภาษาญี่ปุ่น 改心

ตัวอย่างประโยค 改心 ภาษาญี่ปุ่น

決して改心は させられない

ใส่ความเห็น