ความมั่นคงน่าเชื่อถือ ภาษาญี่ปุ่น

甲斐性 แปลว่า
(甲斐性 อ่านว่า かいしょう[kaishō])

ความมั่นคงน่าเชื่อถือ ภาษาญี่ปุ่น 甲斐性

ตัวอย่างประโยค 甲斐性 ภาษาญี่ปุ่น

甲斐性のない男なのさ

ใส่ความเห็น