แก้ไขปลอมแปลง(เอกสาร) ภาษาญี่ปุ่น

改ざん แปลว่า
(改ざん อ่านว่า かいざん[kaizan])

แก้ไขปลอมแปลง(เอกสาร) ภาษาญี่ปุ่น 改ざん

ตัวอย่างประโยค 改ざん ภาษาญี่ปุ่น

改ざん小切手を 使用しました

ใส่ความเห็น