การตรวจตั๋ว ภาษาญี่ปุ่น

改札 แปลว่า
(改札 อ่านว่า かいさつ[kaisatsu])

การตรวจตั๋ว ภาษาญี่ปุ่น 改札

ตัวอย่างประโยค 改札 ภาษาญี่ปุ่น

改札とホームで 手にしていた封筒を

ใส่ความเห็น