ห้องประชุม ภาษาญี่ปุ่น

会議室 แปลว่า
(会議室 อ่านว่า かいぎしつ[kai gishitsu])

ห้องประชุม ภาษาญี่ปุ่น 会議室

ตัวอย่างประโยค 会議室 ภาษาญี่ปุ่น

会議室で試験を受けたら―

ใส่ความเห็น