การยกเลิกคำสั่งห้าม ภาษาญี่ปุ่น

解禁 แปลว่า
(解禁 อ่านว่า かいきん[kaikin])

การยกเลิกคำสั่งห้าม ภาษาญี่ปุ่น 解禁

ตัวอย่างประโยค 解禁 ภาษาญี่ปุ่น

学校外で魔法が解禁になったからって いちいち杖を振らないで!

ใส่ความเห็น