การกระทำอันน่าปลาบปลื้ม ภาษาญี่ปุ่น

快挙 แปลว่า
(快挙 อ่านว่า かいきょ[kaiki ~yo])

การกระทำอันน่าปลาบปลื้ม ภาษาญี่ปุ่น 快挙

ตัวอย่างประโยค 快挙 ภาษาญี่ปุ่น

世界40か国に販売されたんだ 当時としては快挙だよ

ใส่ความเห็น