เปลือกหอย ภาษาญี่ปุ่น

貝殻 แปลว่า
(貝殻 อ่านว่า かいがら[kai-gara])

เปลือกหอย ภาษาญี่ปุ่น 貝殻

ตัวอย่างประโยค 貝殻 ภาษาญี่ปุ่น

今日はいいメニューだぞ ココナツの木に貝殻

ใส่ความเห็น