พระบรมมหาราชวัง ภาษาญี่ปุ่น

王宮 แปลว่า
(王宮 อ่านว่า おうきゅう[ō kyū])

พระบรมมหาราชวัง ภาษาญี่ปุ่น 王宮

ตัวอย่างประโยค 王宮 ภาษาญี่ปุ่น

王宮に於いて、舞踏会を

ใส่ความเห็น