เว้า หลุม โพรง ภาษาญี่ปุ่น

凹 แปลว่า
(凹 อ่านว่า おう[o u])

เว้า หลุม โพรง ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 凹 ภาษาญี่ปุ่น

僕がまない様に言ってるだけだ

ใส่ความเห็น