การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ภาษาญี่ปุ่น

オイル交換 แปลว่า
(オイル交換 อ่านว่า おいるこうかん[oiru kōkan])

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ภาษาญี่ปุ่น オイル交換

ตัวอย่างประโยค オイル交換 ภาษาญี่ปุ่น

車は調子が悪いから 自分で オイル交換しなくちゃいけないし・・

ใส่ความเห็น