ไล่ออก ปัดเป่า ขับไล่ ภาษาญี่ปุ่น

追い払う แปลว่า
(追い払う อ่านว่า おいはらう[oiharau])

ไล่ออก ปัดเป่า ขับไล่ ภาษาญี่ปุ่น 追い払う

ตัวอย่างประโยค 追い払う ภาษาญี่ปุ่น

明日行ってタリバンを追い払うと伝えてくれ

ใส่ความเห็น