คำพูดในการขอตัวกลับ(お暇する) แยกทางกลับ กลับ ภาษาญี่ปุ่น

お暇 แปลว่า
(お暇 อ่านว่า おいとま[o ito ma])

คำพูดในการขอตัวกลับ(お暇する) แยกทางกลับ กลับ ภาษาญี่ปุ่น お暇

ตัวอย่างประโยค お暇 ภาษาญี่ปุ่น

えっ でも 私は地下帝国から お暇を出された身

ใส่ความเห็น