สู้ยกสุดท้าย ไล่ให้จนตรอก ไล่ต้อนเข้าไป ภาษาญี่ปุ่น

追い込む แปลว่า
(追い込む อ่านว่า おいこむ[oikomu])

สู้ยกสุดท้าย ไล่ให้จนตรอก ไล่ต้อนเข้าไป ภาษาญี่ปุ่น 追い込む

ตัวอย่างประโยค 追い込む ภาษาญี่ปุ่น

追い込む

ใส่ความเห็น