แซงขึ้นหน้า ภาษาญี่ปุ่น

追い越す แปลว่า
(追い越す อ่านว่า おいこす[oikosu])

แซงขึ้นหน้า ภาษาญี่ปุ่น 追い越す

ตัวอย่างประโยค 追い越す ภาษาญี่ปุ่น

すぐに追い越すわよ ああ

ใส่ความเห็น