การยืดชีวิต การต่ออายุขัย ภาษาญี่ปุ่น

延命 แปลว่า
(延命 อ่านว่า えんめい[en mei])

การยืดชีวิต การต่ออายุขัย ภาษาญี่ปุ่น 延命

ตัวอย่างประโยค 延命 ภาษาญี่ปุ่น

これで 延命できるはずよ

ใส่ความเห็น