การพูดตามลำพัง ภาษาญี่ปุ่น

独り言 แปลว่า
(独り言 อ่านว่า ひとりごと[hitorigoto])

การพูดตามลำพัง ภาษาญี่ปุ่น 独り言

ตัวอย่างประโยค 独り言 ภาษาญี่ปุ่น

息子の独り言 立ち聞きすんなよ。
独り言じゃ 時には自問するのもよい

ใส่ความเห็น