ภรรยาของคนอื่น ภาษาญี่ปุ่น

人妻 แปลว่า
(人妻 อ่านว่า ひとづま[hito dzuma])

ภรรยาของคนอื่น ภาษาญี่ปุ่น 人妻

ตัวอย่างประโยค 人妻 ภาษาญี่ปุ่น

私は人妻なのですよ
人妻と寝たりしても・・ 俺とは関係ない

ใส่ความเห็น