ทีละหนึ่ง ทีละครั้ง ภาษาญี่ปุ่น

一つずつ แปลว่า
(一つずつ อ่านว่า ひとつずつ[hitotsu zutsu])

ทีละหนึ่ง ทีละครั้ง ภาษาญี่ปุ่น 一つずつ

ตัวอย่างประโยค 一つずつ ภาษาญี่ปุ่น

でも今 一つずつ 見える気がする
一度に一つずつ 解を導かなければならない

ใส่ความเห็น