การผิดตัว ภาษาญี่ปุ่น

人違い แปลว่า
(人違い อ่านว่า ひとちがい[hito chigai])

การผิดตัว ภาษาญี่ปุ่น 人違い

ตัวอย่างประโยค 人違い ภาษาญี่ปุ่น

人違いですよ!
パーティに行くの? 人違いだと思うよ

ใส่ความเห็น