มีปฏิสัมพันธ์ ภาษาญี่ปุ่น

人当たり แปลว่า
(人当たり อ่านว่า ひとあたり[hito-atari])

มีปฏิสัมพันธ์ ภาษาญี่ปุ่น 人当たり
(ราคา)ต่อคน ภาษาญี่ปุ่น 一人当たり

ตัวอย่างประโยค 人当たり ภาษาญี่ปุ่น

ハリー 人当たりがいい
我々は一人当たり17ポンドの家財を売り払った

ใส่ความเห็น