โศกเศร้า ภาษาญี่ปุ่น

悲痛 แปลว่า
(悲痛 อ่านว่า ひつう[hitsuu])

โศกเศร้า ภาษาญี่ปุ่น 悲痛

ตัวอย่างประโยค 悲痛 ภาษาญี่ปุ่น

悲痛的に なっても?
ライカン達の悲痛な遠吠えが…

ใส่ความเห็น