สมควรที่จะ เพียงพอ ภาษาญี่ปุ่น

足る แปลว่า
(足る อ่านว่า たる[taru])

สมควรที่จะ เพียงพอ ภาษาญี่ปุ่น 足る

ตัวอย่างประโยค 足る ภาษาญี่ปุ่น

我らが望みを 託すに足る御子なのか。
取るに足るか否かは 奥様ではなく 他の事柄に左右されます

ใส่ความเห็น