ธาตุแธลเลียม ภาษาญี่ปุ่น

タリウム แปลว่า
(タリウム อ่านว่า たりうむ[tari umu])

ธาตุแธลเลียม ภาษาญี่ปุ่น タリウム

ตัวอย่างประโยค タリウム ภาษาญี่ปุ่น

先月 携帯から タリウムを見つけた
タリウムとは… 君はもう嫌われたんだ

ใส่ความเห็น