ฝากเงิน เก็บเงิน ภาษาญี่ปุ่น

貯める แปลว่า
(貯める อ่านว่า ためる[tameru])

ฝากเงิน เก็บเงิน ภาษาญี่ปุ่น 貯める

ตัวอย่างประโยค 貯める ภาษาญี่ปุ่น

金は少しづつ貯めるもんだー
♪一日を宝物のように貯めるでしょう..♪

ใส่ความเห็น