ที่ชุมนุม ที่สะสม การสะสม ภาษาญี่ปุ่น

溜り แปลว่า
(溜り อ่านว่า たまり[tamari])

ที่ชุมนุม ที่สะสม การสะสม ภาษาญี่ปุ่น 溜り

ตัวอย่างประโยค 溜り ภาษาญี่ปุ่น

空港のタクシー溜り
液体溜りの存在データーを

ใส่ความเห็น