อีกด้าน อีกฝ่าย ภาษาญี่ปุ่น

他方 แปลว่า
(他方 อ่านว่า たほう[ta hō])

อีกด้าน อีกฝ่าย ภาษาญี่ปุ่น 他方

ตัวอย่างประโยค 他方 ภาษาญี่ปุ่น

一方が生きる限り 他方は生きられぬ…
そうです、しかし他方では、物事を 知ることは過大評価です

ใส่ความเห็น