คำพูดเรื่องต้องห้าม สิ่งของต้องห้าม ข้อห้าม ภาษาญี่ปุ่น

タブー แปลว่า
(タブー อ่านว่า たぶー[tabu ̄])

คำพูดเรื่องต้องห้าม สิ่งของต้องห้าม ข้อห้าม ภาษาญี่ปุ่น タブー

ตัวอย่างประโยค タブー ภาษาญี่ปุ่น

これってタブーなんじゃ・・
今日 何回目のタブーだろ

ใส่ความเห็น