ช่วงนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ ภาษาญี่ปุ่น

昨今 แปลว่า
(昨今 อ่านว่า さっこん[sakkon])

ช่วงนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ ภาษาญี่ปุ่น 昨今

ตัวอย่างประโยค 昨今 ภาษาญี่ปุ่น

でも 昨今は 印刷離れで難しい
しかし 昨今の モスクワの物価は…

ใส่ความเห็น