สิ่งลวงตาลวงใจ การลวงตา ภาษาญี่ปุ่น

錯覚 แปลว่า
(錯覚 อ่านว่า さっかく[sakkaku])

สิ่งลวงตาลวงใจ การลวงตา ภาษาญี่ปุ่น 錯覚

ตัวอย่างประโยค 錯覚 ภาษาญี่ปุ่น

これは錯覚だ お前は黙れ
これは ただの錯覚トリックだ

ใส่ความเห็น