แนะนำ สอน ให้ ให้คำปรึกษา ภาษาญี่ปุ่น

授ける แปลว่า
(授ける อ่านว่า さずける[sazukeru])

แนะนำ สอน ให้ ให้คำปรึกษา ภาษาญี่ปุ่น 授ける

ตัวอย่างประโยค 授ける ภาษาญี่ปุ่น

お前に聖なる袈裟と 法器を授ける
授ける

ใส่ความเห็น