บูชา ยกถวาย ถวาย อุทิศ ภาษาญี่ปุ่น

捧げる แปลว่า
(捧げる อ่านว่า ささげる[sasageru])

บูชา ยกถวาย ถวาย อุทิศ ภาษาญี่ปุ่น 捧げる

ตัวอย่างประโยค 捧げる ภาษาญี่ปุ่น

そう 僕の心と魂を君に捧げる
各人が兵器となる 戦争に 祈りを捧げる死の司祭だ

ใส่ความเห็น