อุทิศ บูชา ถวาย ภาษาญี่ปุ่น

捧ぐ แปลว่า
(捧ぐ อ่านว่า ささぐ[sa sagu])

อุทิศ บูชา ถวาย ภาษาญี่ปุ่น 捧ぐ

ตัวอย่างประโยค 捧ぐ ภาษาญี่ปุ่น

サーシャに捧ぐ
ポールに捧ぐ

ใส่ความเห็น