รอยขาด รอยแยก รอยแตก รอยปริ ภาษาญี่ปุ่น

裂け目 แปลว่า
(裂け目 อ่านว่า さけめ[sake-me])

รอยขาด รอยแยก รอยแตก รอยปริ ภาษาญี่ปุ่น 裂け目

ตัวอย่างประโยค 裂け目 ภาษาญี่ปุ่น

もしあの様な熱噴出が 氷の裂け目からなら
あなたは…切って、いいえあなたが裂け目で あったロープを開けてしたこと…

ใส่ความเห็น