ไม่ว่างเว้น เสมอๆ บ่อยๆ ภาษาญี่ปุ่น

頻繁 แปลว่า
(頻繁 อ่านว่า ひんぱん[hinpan])

ไม่ว่างเว้น เสมอๆ บ่อยๆ ภาษาญี่ปุ่น 頻繁

ตัวอย่างประโยค 頻繁 ภาษาญี่ปุ่น

呉と頻繁に遣り取りを しているそうですが
頻繁に見られるのが
それは頻繁に起こりますか?

ใส่ความเห็น