หน้าตาท่าทางยากไร้ ภาษาญี่ปุ่น

貧相 แปลว่า
(貧相 อ่านว่า ひんそう[hinsou])

หน้าตาท่าทางยากไร้ ภาษาญี่ปุ่น 貧相

ตัวอย่างประโยค 貧相 ภาษาญี่ปุ่น

大切で貧相な小さい首ね
払ったのよ! これより貧相な格好してたから
え? それより貧相?

ใส่ความเห็น