อาหารกลางวัน ภาษาญี่ปุ่น

昼飯 แปลว่า
(昼飯 อ่านว่า ひるめし[hiru meshi])

อาหารกลางวัน ภาษาญี่ปุ่น 昼飯

ตัวอย่างประโยค 昼飯 ภาษาญี่ปุ่น

昼飯を忘れるな
卵はまだ見つからない で今は昼飯か?
どこへ行くんだ? 昼飯

ใส่ความเห็น