สารฟอกขาว ภาษาญี่ปุ่น

漂白剤 แปลว่า
(漂白剤 อ่านว่า ひょうはくざい[hi ~youhakuzai])

สารฟอกขาว ภาษาญี่ปุ่น 漂白剤

ตัวอย่างประโยค 漂白剤 ภาษาญี่ปุ่น

これは塩酸でも 漂白剤でもない
スピリッチャルな漂白剤
流し台の下に漂白剤と “ベレッタ” があった

ใส่ความเห็น