การพัฒนาอย่างรวดเร็ว การกระโดดสูง ภาษาญี่ปุ่น

飛躍 แปลว่า
(飛躍 อ่านว่า ひやく[hi yaku])

การพัฒนาอย่างรวดเร็ว การกระโดดสูง ภาษาญี่ปุ่น 飛躍

ตัวอย่างประโยค 飛躍 ภาษาญี่ปุ่น

私にとって 大きな飛躍の年となった今年も
わがヨツバグループの更なる飛躍
すべての女性には 大きな飛躍です

ใส่ความเห็น