วัตถุระเบิด ภาษาญี่ปุ่น

爆発物 แปลว่า
(爆発物 อ่านว่า ばくはつぶつ[baku wa tsubutsu])

วัตถุระเบิด ภาษาญี่ปุ่น 爆発物

ตัวอย่างประโยค 爆発物 ภาษาญี่ปุ่น

(アナウンサー)現在 鑑識 および 爆発物の専門家が入り→
実はLの自宅に爆発物を 仕掛けたという情報があり
不安定な爆発物に関してはね

ใส่ความเห็น