แบคทีเรีย ภาษาญี่ปุ่น

バクテリア แปลว่า
(バクテリア อ่านว่า ばくてりあ[baku teri a])

แบคทีเรีย ภาษาญี่ปุ่น バクテリア

ตัวอย่างประโยค バクテリア ภาษาญี่ปุ่น

バクテリアが死ぬとか バカなことを
氷に着くバクテリアが 似てると思う
バクテリアが いるかも

ใส่ความเห็น