เงือนไขที่เสียเปรียบ ภาษาญี่ปุ่น

ハンデ แปลว่า
(ハンデ อ่านว่า はんで[han de])

เงือนไขที่เสียเปรียบ ภาษาญี่ปุ่น ハンデ
แบบพกพา สะดวก เบา ภาษาญี่ปุ่น ハンディー

ตัวอย่างประโยค ハンデ ภาษาญี่ปุ่น

医師のハンディーと申します
はいよ ご苦労様 ハンディーマンさん
当然 ハンディ・トーキーもだよ

ใส่ความเห็น