นักปรัชญา ภาษาญี่ปุ่น

哲学者 แปลว่า
(哲学者 อ่านว่า てつがくしゃ[tetsu ga ku sha])

นักปรัชญา ภาษาญี่ปุ่น 哲学者

ตัวอย่างประโยค 哲学者 ภาษาญี่ปุ่น

哲学者は 欲望に身をゆだねた
ジョン・デューイ 先の20世紀の 先駆的哲学者です
背が高く 髭で 哲学者風で

ใส่ความเห็น