การเล่นกล มายากล ภาษาญี่ปุ่น

手品 แปลว่า
(手品 อ่านว่า てじな[teji na])

การเล่นกล มายากล ภาษาญี่ปุ่น 手品

ตัวอย่างประโยค 手品 ภาษาญี่ปุ่น

曲の影響で手品をはじめた
ああ 別の手品を?
手品じゃなく 話が不気味だった

ใส่ความเห็น