ความชำนาญในการจัดการ ภาษาญี่ปุ่น

手際 แปลว่า
(手際 อ่านว่า てぎわ[te giwa])

ความชำนาญในการจัดการ ภาษาญี่ปุ่น 手際
ไม่มีฝืมือ ภาษาญี่ปุ่น 不手際

ตัวอย่างประโยค 手際 ภาษาญี่ปุ่น

そうか 一護のヤツめ えらく手際のよい…。
一人でも 不手際があれば 全員失格だ
何だと思うんだ? 手入れで不手際だ!

ใส่ความเห็น